[Javascript]เช็คเวลาการทำงานของฟั่งชั้น

วันนี้จะมีจะมาแนะนำฟังชั้นง่ายๆ กันครับ โดยจะเอาไว้เช็คเวลาการทำงานของฟังชั่นต่างๆ ของเรานั้นเอง วิธีใช้ก็ง่ายๆก็ประกาศตามด้านล่างเท่านั้นเอง

var t0 = performance.now();
doSomething();
var t1 = performance.now();
console.log(“Call to doSomething took ” + (t1 – t0) + ” milliseconds.”);

โดนตรงสีแดงคือสิ่งที่เราต้องประกาศก่อนหลังฟั่งชั้นของเรา และสีน้ำเงินคือฟั่งชั้นของเราที่ต้องการวัดการทำงานนั้นเอง

 

 

เคดิต https://developer.mozilla.org

โฆษณา